ORTAOKUL EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAOKUL EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eyüboğlu Ortaokulları

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, eğitim alanında önemli bir yer tutan Batı Ataşehir Ortaokulu, Çamlıca Ortaokulu ve Kemerburgaz Ortaokulu olmak üzere toplamda üç ortaokula ev sahipliği yapmaktadır. Kurumun bu okulları, belirledikleri özgün vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, öğrencilere sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda karakter gelişimi ve kültürel farkındalık konularında da kapsamlı bir eğitim sunma amacını taşımaktadır.

Okullarımız, sadece bilgi transferini değil, aynı zamanda öğrenmeyi öğrenen, soru sormaktan çekinmeyen, sorgulayan ve eleştirel düşünce becerilerine sahip bireylerin yetişmesini desteklemektedir. Bu bağlamda, eğitim anlayışımız öğrencilere yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı bir perspektif kazandırmayı hedefler.

Vizyonumuz, öğrencilerimizin üstün akademik başarılar elde etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimde bulunabilecekleri, farklı dillerde iletişim kurabilecekleri ve uluslararası düzeyde bilinçli bireyler olmalarına öncülük etmektir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın eğitim modeli, öğrencilerin sadece derslerinde değil, aynı zamanda sosyal etkinliklerde ve projelerde de aktif olarak yer almalarını teşvik eder. Böylece öğrenciler, sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda okul dışında da liderlik, işbirliği ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Bu doğrultuda, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerini sadece birer öğrenci olarak değil, aynı zamanda küresel dünya vatandaşları olarak yetiştirme sorumluluğunu taşır ve onlara çok yönlü bir eğitimle donanmış bir gelecek sunmayı amaçlar.