EYÜBOĞLUNDA EĞİTİM

EYÜBOĞLUNDA EĞİTİM

Eyüboğlu Eğitim Kurumları; çağdaş, yenilikçi, akademik ve sosyal hayatlarında başarılı olacak Atatürkçü gençler yetiştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda eğitim ve öğretim Eyüboğlunda bir bütün olarak ele alınır.

Eyüboğlu öğrencileri, 21. yüzyılın dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanırken duygusal, sosyal ve akademik gelişimleri de eş zamanlı olarak sağlanır. Öğrencilere edindikleri bilgileri başarıya ulaşmak için kullanabilme becerisi kazandırılır. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerini ulusal ve uluslararası toplumlarda her zaman önde gelen ve fark yaratan bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda onlara bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylemlerden oluşan çok net ve geniş kapsamlı bir program sunar. Öğrencilerin değer bilen, öz güvenli, iş birliğine önem veren, yaratıcı, meraklı, saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmeleri yapılan tüm akademik çalışmaların vazgeçilmez hedefleri arasında yer alır.

Eyüboğlu eğitim müfredatı öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel, sosyal ve duygusal gereksinimlerini dikkate alan, teknolojiyi eğitime entegre eden, farklılaştırılmış eğitim anlayışını içerir. Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı sadece dersler, sınavlar ve notlardan ibaret değildir. Eyüboğlunda okuyan her öğrencinin ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi son derece önemlidir. Eyüboğlunda akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 100’den fazla sosyal kulüp çalışmasında yer alma fırsatı sağlanır. Çift dilli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İngilizcenin yanı sıra Almanca ve İspanyolca eğitimi ile öğrencilerini dünya insanı olmaları yolunda en iyi şekilde destekler. Eyüboğlu öğrencileri kendi kültürlerinin yanı sıra farklı kültürleri tanıyan, anlayan, farklı bakış açılarına sahip, öz saygıları ve öz güvenleri güçlü bireylerdir.

Okul kurucusu Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu’nun “Eğitim benim sevdamdır.” sözünü kendine rehber edinen okul toplumu, tüm çalışmalarında sevgi, saygı ve şefkati ilke edinmiştir. Eyüboğlunda eğitim öğretim çalışmaları; araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, duyarlı, bilgili, risk alan, açık fikirli, hayat boyu öğrenen, kendi öğrenmesinin bilincinde ve öğrenmesinin sorumluluğunu alabilen bireyler yetiştirmek anlayışı üzerine kuruludur. Bu anlayış öğrencilerini seven, saygı duyan, her birine değer veren, öğrenmeye ve gelişime açık, iletişimi güçlü, güler yüzlü öğretmenler tarafından etkin bir şekilde uygulanır.

Eğitim Yolculuğumuz

Eyüboğlu Eğitim Kurumları kurulduğu 1970 yılından bugüne, ilklere imza atarak, ulusal ve uluslararası alanlarda önemli başarılar kazanarak, eğitime her zaman değer vererek ve değer kazanarak, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri oldu. Eyüboğlu Eğitim Kurumları bugün, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 6 anaokulu, 4 ilkokul, 3 ortaokul, 2 lise olmak üzere toplam 15 okulu ile eğitim alanında hizmet vermektedir.

Eğitim Yolculuğumuz

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Türkiye’de Akredite Edilen İlk Türk Okulu, Dünyada En Fazla Okuluyla Akredite Edilen İlk Eğitim Kurumudur!

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 1996 yılında International Baccalaureate (IB) Diploma Programı’nı uygulamaya başlamıştır. 1996’dan bugüne IB üyesi olan okulumuz, IB’de 25. Yılı geride bırakmıştır. Okullarımızda IB PYP, IB MYP ve IB DP programları uygulanmaktadır.