SAĞLIK

SAĞLIK

Okullarımızda öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için kurum doktoru ve okul hemşireleri görev yapmaktadır. Okul hemşireleri sabah saat 08.00’den, akşam saat 17:30’a kadar görev yapar.

Okul hemşiresi gün boyunca, okulda rahatsızlanan öğrencilere gerekli müdahalede bulunur, acil durumlarda ya da önemli vakalarda, öğrenci velisine Müdür Yardımcısı tarafından haber verilmesini ve eğer gerekliyse öğrencinin veli nezaretinde evine gönderilmesini veya okul doktoruna danışarak hastaneye sevkini sağlar.

Elektronik ortamda her öğrenciye ait bir sağlık dosyası oluşturulur ve revire gelen her öğrencinin geliş nedeni, yapılan müdahale, günlük olarak elektronik ortamda kayıt altına alınır. Veliler, ilgili revir kayıtlarını elektronik ortamda takip edebilir.

Tedavi edici ilaçlar doktor reçetesi olmadan kullanılamaz. Okul revirlerinde gerekli durumlarda ilk yardım müdahalesi yapılır. Revirlerde, hiçbir çalışana ve/veya öğrenciye doktor reçetesi olsa dahi enjeksiyon yapılmaz.

Öğrencilerin toplu halde katıldıkları tören, etkinlik vb. çalışmalarda okul hemşiresi de bulunur.