BURÇAK-RÜSTEM EYÜBOĞLU VAKFI

BURÇAK-RÜSTEM EYÜBOĞLU VAKFI

Bursev Kolaj
Bursev Kolaj

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı 1997 yılında İstanbul’da eğitim, kültür, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirmeyi desteklemek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, 2008 yılından bu yana Burçak-Rüstem Eyüboğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BURSEV) adı altında faaliyet göstermektedir.

Bu ülkenin en büyük zenginlik kaynağının yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkesinin gelişmesine katkı sağlayarak ileriye taşıyan, saygılı, sorumlu, dürüst, bilimsel düşünceyi ve araştırmayı benimseyen, girişimci ruhu taşıyan kişilerin yetişmesine destek olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda;

Eyüboğlu Eğitim Kurumları çatısı altında başarılı olan öğrencilere ve yükseköğrenim gören, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlar.