GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

SORGULA... HAYAL ET...

Eyüboğlunda öğrencilerimiz, sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi içinde, hazırlıktan 12. sınıfın sonuna kadar görsel sanatları öğrenir ve deneyimlerler. Görsel sanat dersleri, seçmeli sanat kulüpleri, okul sonrası çalışmalar, müze ve sergi gezileriyle görsel sanatları tanımalarını, koleksiyonları keşfetmelerini ve sanatı deneyimlemelerini sağlarız. Öğrencilerimize, yaşlarına uygun farklı malzemeler kullanarak yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ifade etme olanağı sunarız.

Küçük yaşlardan itibaren hayal güçlerini ifade eden öğrencilerimize, çalışmalarını gerçekleştirmeleri için farklı malzemeler vererek yaratıcılıklarını ve kas gelişimlerini destekleriz. Öğrencilerimizin yaşlarına uygun düzenlenmiş sanat atölyelerinde deneyim kazanmalarını sağlarız. Öğrencilerimiz, yaşları ilerledikçe, teknik bilgi öğrenme ve uygulama, araştırma süreçleri fazlalaşır, ilgilerine göre çalışmalarında farklı malzeme ve teknoloji kullanarak farklılaştırma gerçekleştirirler. Eyüboğlu öğrencileri, görsel sanatları tanımanın yanında, uygulayıcıları olarak da mezun olur.

Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar
YETENEKLERİNİ KEŞFET...

Görsel sanatlara ilgi duyan öğrencilerimiz, seçmeli sanat kulüplerimiz aracılığıyla da görsel sanat derslerinin yanı sıra, ilgilerini ve yeteneklerini keşfedebilecekleri ve ileriye taşıyabilecekleri imkanlar bulur. İlkokul seviyesinde seramik karikatür, ortaokul seviyesinde fotoğraf ve karikatür, lise seviyesinde sunduğumuz resim, endüstriyel tasarım ve fotoğrafçılık kulüpleri aracılığıyla öğrencilerimiz çeşitli işler ortaya koyar. Okul yaşamları boyunca farklı branşlardan sanatçılar ve uzmanlar ile bir araya gelerek onların sanat çalışmalarını tanıma ve deneyimlerinden yararlanma imkanı bulurlar.

BRANŞINI SEÇ...

İlkokul hazırlık sınıfından 8. sınıfa kadar görsel sanatlar dersinde resim, seramik, heykel gibi sanat dallarını tanıyan öğrencilerimiz 8. sınıf ve lisede, görsel sanatlar alanında tercih ettikleri branşlara odaklanabilirler. Öğrencilerimiz yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda resim, seramik, üç boyutlu tasarım alanlarından birinde branşlaşabilirler.

SERGİLE...

Okul yaşamları boyunca öğrencilerimiz yapıtlarını sergilemek için çeşitli imkanlara sahiptirler. Öğrencilerimizin çalışmaları küçük yaştan itibaren tematik ve kavramsal öğrenmeye dayalı ünite sonu sergileri, yıl sonu sergileri gibi sergilerle okul içinde ve dışında sergilenir. Kendilerini görsel sanatlar alanında geliştiren ve çalışmalarını sergilemek isteyen öğrencilerimizin kişisel sergi yapması teşvik edilir.

Okulumuzda uygulanan IB DP programı kapsamında, 11. ve 12. Sınıf IB DP öğrencileri, seçmeli olarak IB Art dersini seçtiklerinde, tercih ettikleri belli bir tema üzerine odaklanarak, her türlü materyal ve tekniği kullanarak uzmanlaşır ve uygulayarak görsel sanatlar alanında çeşitli eserler ortaya koyar. İki yıllık bir çalışma süresi sonunda ortaya konan eserler, bu ders kapsamında, diploma programının yeterliliklerini yerine getirmeyi de amaçlayan bir bitirme sergisi olarak ortaya konur ve sergilenir. IB DP Visual Arts Exhibition sergileri, okul içinde ve dışında izleyicilerin beğenisine sunulur.

GRUP ÇALIŞMALARI VE YARIŞMALARA KATIL...

Öğrencilerimiz görsel sanatlar alanında çeşitli grup çalışmaları yapar, yaratıcı fikirlerini grup olarak ürettikleri ortak sanat çalışmaları aracılığıyla sunarlar. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarına hazırlanması, yaratıcı düşüncelerini ve farklı bakış açılarını çalışmalarına yansıtmaları teşvik edilir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Aktif Resim Yarışması

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, uzun yıllardır, okulumuz öğrencilerinin yanı sıra, İstanbul’dan pek çok devlet ve özel okul öğrencisinin katılımıyla Aktif Resim Yarışması’nı düzenler. Öğrencilerin anlık yarışma deneyimi kazandıkları bu yarışma, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilir ve derece alanlar ödüllendirilir.