KOLEJ EĞİTİM-ÖĞRETİM

KOLEJ EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eyüboğlu Koleji

Eyüboğlu Kolejinde başarı ile entegre edilen ulusal ve uluslararası programlar doğrultusunda öğrenciler yurt içi ve yurt dışı yükseköğretimin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır bireyler olarak yetiştirilir. Rekabetin her geçen gün hızla arttığı dünyamızda öğrencilerimiz kendilerine güvenli, liderlik nitelikleri gelişmiş, sorunlara farklı perspektiflerden yaklaşıp çözüm üretebilen, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal bireyler olarak mezun olur.

Liseye Giriş Sınavı sonucunda Eyüboğlu Kolejine giren öğrenciler, İngilizce ve Türkçe derslerindeki yeterlilik sınavı sonucuna göre 9. sınıfa veya hazırlık sınıfına devam ederler. Yoğun bir ders programının uygulandığı Eyüboğlu Kolejinde dileyen öğrenciler lisenin son iki yılında IB DP’ye (International Baccalaureate Diploma Programme – Uluslararası Diploma Programı) devam eder. Öğrencilerin IB DP’ye devam edebilmeleri için okulun başarı kriterlerini karşılıyor olmaları gerekir. Her yıl IB DP’den mezun olan Eyüboğlu öğrencilerinin diploma not ortalamaları dünya ortalamalarının üzerindedir ve bu başarı onlara yüksek burs imkanlarıyla dünyanın ve ülkemizin en seçkin üniversitelerinin kapılarını açar.

Eyüboğlu Kolejinden mezun olan öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında en iyi üniversitelere devam eder. Üniversite seçme sınavı çalışmaları kolejin her seviyesinde yoğun olarak sürdürülür. Yurt İçi Eğitim Danışmanlığı ve Rehberlik Birimi tüm sınav sürecinde ve tercih aşamasında velilere ve öğrencilere büyük destek verir. Eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrenciler, Yurt Dışı Eğitim Danışmanının desteği ve rehberliğinde en doğru tercihleri yapar. Eyüboğlu Koleji mezunlarının yurt içinde tercih ettikleri üniversitelere yerleşme oranı % 98’dir. Yurt dışındaki üniversiteleri tercih eden öğrenciler ise dünyanın saygın yükseköğrenim kurumlarından yüksek oranda kabul ve burs alır.