FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM

FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi

1993, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 2017 yılında kurulmuş olup Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının diğer okulları gibi tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olarak yetiştirmeyi ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için yüksek etik ve akademik standartlara sahip, sürekli ve etkin öğrenen, Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda üstün nitelikli bilim insanı kimliğine adım atmış ve bununla birlikte sosyal becerilerini de geliştirmiş öğrenciler mezun etmeyi amaçlar.

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi’nde bilişim teknolojilerinin tasarım ve üretim alanlarının ve fen bilimlerinin deneysel özelliğinin göz önünde tutulduğu yoğun proje çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar için gerektiğinde üniversitelerle işbirliği yapılır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve yeni buluşlara ilgi duyan öğrenciler için her türlü ortam ve koşulun sağlandığı Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknolojisi Lisesi’nde öğrenciler, TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri ve bilim olimpiyatları yarışmalarına, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve teknoloji dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak, aldıkları ödüllerle çalışmalarını ve başarılarını pekiştirir.

Diğer yandan üniversite sınavına hazırlık amacıyla yoğun çalışmalar yapılır ve bu çalışmalar periyodik olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla değerlendirilir. Kuruluşundan bu yana Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin üniversite giriş sınavı başarı oranı %100’dür ve öğrenciler, en çok tercih edilen yüksek öğrenim kurumlarını kazanır. Başarılı öğrencilerin en iyi şekilde üniversiteye hazırlanmaları ve yerleşmeleri Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi’nde aldıkları eğitimin bir sonucudur.

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lİsesi’nde okumaya hak kazanan öğrenciler, İngilizce ve Türkçe derslerindeki yeterlilik sınavı sonucuna göre 9.sınıfa veya hazırlık sınıfına devam ederler. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte bilime gönül vermiş herkesin yalnızca ulusal kaynaklardan değil, uluslararası kaynaklardan ve araştırmalardan da faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla İngilizce ve Almanca eğitimi de tüm seviyelerde büyük önem taşır. Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi İngilizce programı doğrultusunda öğrenciler; yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade eder, uluslararası sınavlarda (TOEFL, IELTS, FCE vb.) ve Yükseköğretim Yabancı Dil Sınavında başarılı olur.

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi Proje Temelli Eğitim Uygulamaları

Günümüzde bilgi ve teknoloji çağı ile mühendislik ve teknolojik tasarım ürünlerinin dünyada güçlü bir rekabet üstünlüğü sağladığı bir dönemi yaşıyoruz. Temel bilimlerde proje uygulamaları ve teknolojik tasarımlarla amacımız, öğrencilerimizde düşünme, gözlem yapma, merak etme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirerek yaratıcı bilimsel çözümler üretebilen, ülke ekonomisine yüksek katma değerler kazandıracak bireyler yetiştirmektir. Temel bilimler araştırma projelerinde ve teknolojik tasarımlarda özgün fikir sahibi olan öğrencilerimiz, deneyimli öğretmenlerimizin rehberliğinde bu fikirlerini yenilikçi projelere dönüştürebilmektedirler.